Sjå status for SNR-kontraktar:

Brakkene på Hjelset på plass – treng tusentals årsverk på topp

1.500 årsverk trengst når bygginga av fellessjukehuset er på sitt mest aktive. No er bustadmodulane på plass. Og for ni av dei 23 konkurransane er kontraktane signert.

1.500 ÅRSVERK PÅ DET MESTE: Modulane til bustadriggen er køyrde inn i sommar og sett på den store plassen ved nybrua . Dei skal settast opp der hovudinngangen til fellessjukehuset vil ligge. Fleire hundre vil bu i bustadriggen til einkvar tid.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Vi er ved veldig godt mot.

Knut Ragnar Heimdal, prosjektdirektør SNR
Næringsliv

Medan fellessjukehuset på Hjelset er tema i valkampen, går arbeidet med nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal som det skal.