Milliardkontrakt støtter opp om lokalt næringsliv

Rem Offshore tingar to fartøy til havvindindustri frå Vard. Eit lokalt verft får oppgåva med å utruste eitt av fartøya.

Skal bygge to nye båtar:Vard har fått i oppgåve å bygge to spesialfartøy for operasjonar og vedlikehald på havvindinstallasjonar for Rem Offshore. FOTO: VARD 

Næringsliv

(SMP): Kontrakten for dei to skipa har ein rettleiande totalpris på 100 millionar euro, som i dagens kurs svarar til over ein milliard norske kroner.