Rauma-firma ligger an til å få storkontrakt i Troms og Finnmark

Arvid Gjerde AS har levert laveste pris i anbudskonkurransen.

REKKVERKSPESIALISTER: Arvid Gjerde AS har drevet med trafikksikring i over 40 år, og har spesialisert seg innen montering av veg- og brurekkverk.  Foto: Ottar Rydjord

Næringsliv

Statens vegvesen har tidligere i sommer bedt om tilbud på riving, levering og oppsett av rekkverk på to europaveistrekninger i Troms og Finnmark. I tillegg skal torvkant fjernes, opplyser nettstedet veier24.no.