Satser på sjeldne mineraler til bruk i det grønne skiftet

Sturla Steinsvik har skapt milliardverdier på kalk. Nå satser han og familien på utvinning av sjeldne mineraler, viktige for det grønne skiftet, fra en stor forekomst ved Ulefoss i Telemark.

SATSER NYTT Sturla Steinsvik (79) satser nå på utvinning av sjeldne mineraler til bruk i supermagneter og annen elektronikk.  Foto: Bjørn Brunvoll (arkiv)

Næringsliv

Steinsvik-selskapet Hustadlitt AS, med Sturla Steinsvik som styreleder og hans datter Nina Steinsvik som administrerende direktør, eier 95 prosent av aksjene i selskapet Rare Earths Norway, som står bak prosjektet for utvinning av sjeldne mineraler på Fensfeltet i Nome kommune.