Køen av jobbsøkere stuper i Møre og Romsdal. Mange del-permitterte i jobb igjen

Helt forvandlet på ett år

Arbeidsmarkedet i Møre og Romsdal har blitt totalt forvandlet i løpet av de siste 16 månedene. Fra 13.800 arbeidsledige til nå 3.512 ledige.
Næringsliv

Molde: Situasjonen i de seks kommunene Romsdals Budstikke dekker, er som resten av fylket: Mange av personene som har gått delvis arbeidsledig siden i fjor vår, har kommet i jobb igjen. I Molde har det blitt 54 færre delvis ledige siste måneden. I Hustadvika 31 færre delvis ledige, mens Vestnes, Rauma, Aukra og Gjemnes alle har mellom 10 og 18 færre som går delvis arbeidsledig, viser de ferske tallene fra Nav Møre og Romsdal.