Høyere inntekter og mindre tap i krevende tid

Romsdalsbanken oppnådde første halvår i år bedre resultat enn samme tidsrom i fjor.

ADM. BANKSJEF: Odd Kjetil Sørgaard i Romsdalsbanken.   Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

Resultatet før skatt var per 30. juni i år 36,8 millioner kroner, som er 9,8 millioner kroner høyere enn per 30. juni 2020.