LO-lederen til Aukra for å bli orientert om hydrogensatsing

LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer 30. juli til Aukra for å høre om arbeidet Aukra kommune gjør for å få storskala hydrogenproduksjon til kommunen.

TIL AUKRA: LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til Aukra for å bli orientert om hydrogenplanene i kommunen. Foto: NTB 

Næringsliv

– Storskala hydrogenproduksjon vil generere en betydelig mengde lokale arbeidsplasser om det går i orden, sier leder Katrine Rindarøy i Aukra Arbeiderparti.