Henter inn penger til digital tarefangst

En ignorert ressurs kan dyrkes og høstes effektivt og gi enorm fortjeneste. Til det trenger gossingene penger og satellitter.

UT I VERDEN: John-Harry Rognskog Edvardsen kan stå blant tangklaser i fjøra på Gossen og skue utover mot Midsund, men tankene er ute på det globale teknologimarkedet.   Foto: Erik Hattrem

Næringsliv

Satpos er et teknologiutviklingsselskap med planer for det grønne skiftet. Grunnlagt av søsknene Eva Helen Rognskog og John-Harry Rognskog Edvardsen fra Gossen.