Røkke og Shell går sammen om hydrogensatsing i Aukra

Røkke-selskapet Aker Clean Hydrogen og Capeomega har inngått en intensjonsavtale med Shell. De skal utforske mulighetene for å utvikle Aukra Hydrogen Hub til et storskala produksjonsanlegg for rent hydrogen.

GASS FRA NYHAMNA: Anlegget på Nyhamna skal forsyne hydrogenfabrikken på Gossen med gass.   Foto: Shell

Næringsliv

Det vil skje ved hjelp av naturgass fra gassanlegget på Nyhamna. Shell er operatør for Ormen Lange og tjenesteleverandør til Gassco på Nyhamna. Shell er også medeier i Northern Lights Joint Venture, et CO₂ transport- og lagringspartnerskap.