Stor økning i flytrafikken over Årø – men langt igjen til normalen

Drøyt 14.500 passasjerer fløy til og fra Årø i juni måned.

ØKNING I JUNI: Det er vekst i antall reisende over Molde lufthavn Årø, men langt igjen til nivået som var før pandemien. Bildet er tatt tidligere.  Foto: Øystein Bjerkeland

Næringsliv

På landsbasis melder Avinor om en økning i trafikktallene på 45,5 prosent i juni sammenlignet med samme måned i fjor. Sammenlignet med juni 2019 er det imidlertid en nedgang i antall reiser på hele 70,7 prosent på Avinors flyplasser i Norge.