Hvis MOBO får det slik som de vil, blir det miljøvennlige ungdomsboliger her: – Kan ikke eie bil

Nå vil MOBO realisere et sentrumsnært og miljøvennlig botilbud for ungdom.

Nytt botilbud for unge: Prosjektleder Svein Ivar Byttingsvik og Eva Esborg Vaagen, ansvarlig for utleie MOBO foran bygget som skal være utleieboliger for førstegangsetablerere, som ikke har økonomi til å kjøpe noe eget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

Nabovarslene som er sendt ut avslører at det er noe på gang på sentrumsadressen Moldelivegen 45. Den gamle blokka skal få nytt og ungdommelig liv, dersom MOBO får det som de vil.