Ikuben og Protomore har et klart mål for samarbeidet med ny aktør

De to lokale selskapene ønsker å samarbeide med kjent aktør om bærekraftig innovasjon og omstilling. 

NYTT SAMARBEID: Ikuben og Protomore blir samarbeidspartnere med Framtidslaben. PRESSEFOTO 

Næringsliv

Lokale Ikuben og Protomore blir samarbeidspartnere med Framtidslaben. De to lokale selskapene ønsker å samarbeide med laben, og deres partnere, om bærekraftig innovasjon og omstilling.

– Vårt formål er å styrke våre deltakeres konkurransekraft og innovasjonsevne i globale markeder. Å legge best mulig til rette for at næringslivet i regionen skal lykkes i utvikling- og omstillingsprosesser, er en viktig del av det. Tettest mulig samarbeid med de mange kompetansemiljøene i regionen ser vi gir gode synergier og muligheter innen bærekraftig innovasjon og utvikling. Vi gleder oss til å se hva dette bringer, sier daglig leder i NCE Ikuben, Konrad Lillevevang, i en pressemelding til Romsdals Budstikke.

Nasjonalt kompetansesenter

NCE IKuben er ei tverr-industriell klynge og et nasjonalt kompetansesenter for innovasjon og omstilling, med særlig fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller. Bedrifter innen produksjon, teknologi, akademia, forskning og utvikling, og offentlig sektor deltar og eier klyngen. Administrasjonen ligger i Molde.

– Framtidslabens mål om at flere aktører må samarbeide for å bidra til bærekraftig innovasjon og omstilling, er både viktig og riktig. Mange av de samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor, kan bare løses gjennom at flere aktører går sammen. Det at Framtidslaben i tillegg ønsker å stimulere til handlingsorientert prosjekt treffer Protomore godt, sier daglig leder i Protomore Finn Amundsen.

Protomore er et innovasjonsselskap som bistår bedrifter, gründere og organisasjoner regionalt og nasjonalt med omstilling og innovasjon. I 2016 åpna de Norges første industrielle innovasjonslab i Molde, og siden da har flere tusen deltakere deltatt på ulike workshops. Protomore har et særlig fokus rundt digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller og benytter sin egen metodikk med utgangspunkt i Design Thinking og Lean Business. Protomore har også en SIVA-finansiert inkubator og arbeider tett med andre innovasjonsmiljøer og offentlige aktører.

– Samarbeidet vil bidra til et forsterket tilbud som hele regionen vil kunne nyte godt av, slår begge fast.

– Vil styrke de tre miljøene

Daglig leder i Framtidslaben Marielle Furnes Mannseth sier samarbeidsavtalen vil styrke alle de tre miljøene:

– Skal vi være en stemme å lytte til i omstillingsarbeid og innovasjon, er det viktig at vi drar i samme retning. Dette samarbeidet vil styrke arbeidet med bærekraftige løsninger i regionen. Tilbudet til partnere og nettverk blir enda bedra og vi kan bli enda sterkere i konkretisering av arbeidet for framtidsretta løsninger.

NCE Ikuben har nasjonal status som ekspertsenter gjennom å være en del av Omstillingsmotoren som er etablert av Innovasjon Norge. Ikuben er også partner i Digital21 som skal fremme bruken av ny teknologi og kunnskap i næringslivet.

Både Ikuben og Protomore er partnere til DigitalNorway som skal øke konkurransekrafta til norske virksomheter. Protomore driver også hoppid.no for Molde kommune