Sp-lederen på Vestnes:

Ga lovnad om hjelp til verftene

– Krav om at en rekke verft må betale for opprydding på sjøbunnen utenfor verftene rammer både vilkårlig og urettferdig en næring i knestående, var meldingen fra Alf Reistad til Trygve Slagsvold Vedum da de møttes på Vestnes onsdag.

Møte på Vestnes: Bjørn-Magne Aas og Geir Inge LIen informerte Trygve Slagsvold Vedum om de dramatiske konsekvensene dersom enkelte verft må betale for undersøkelser og opprydding på sjøbunnen.   Foto: Olav Skjegstad

Næringsliv

– Vi er innstilt på å hjelpe verftene. Først handler det om støtte til kartlegging av omfanget av forurensing, den skal være gjennomført i 2021. Deretter kommer tiltaksplanen som skal utarbeides i 2022. Her må det ligge an til et spleiselag, vi må få fram hva som er nødvendig og rimelig, sa Trygve Slagsvold Vedum.