Virke handel-sjefen: – Slik har koronaen preget butikkene

Til tross for omsetningsfall i mange bransjer, mener direktør for Virke Handel at koronaen har bidratt til viktig omstilling i handelsstanden.

Harald Jachwitz Andersen i Virke sier at koronaen har ført til både positive og negative situasjoner i handelsstanden. FOTO: Pressefoto/VIrke 

Næringsliv

Harald Jachwitz Andersen er direktør for Virke Handel, og sier at koronapandemien har preget den lokale handelsstanden på flere måter.