Prosessen rundt boligfeltet på Kringstad omtalt som en tragedie

- Jeg lurer på om domsmenn og dommere har skjønt hva de holder på med

Politikerne slaktet både seg sjøl og andre da Molde formannskap vedtok å godkjenne Frostating lagmannsrett sitt overskjønn for boligfeltet på Kringstad.

På Kringstadfeltet fra Mekelva til Djupdalen skal det reguleres for både frittliggende boliger og konsentrert bebyggelse.   Foto: Kjell Langmyren

Næringsliv

Frostating lagmannsrett fastsatte overskjønnet for boligfeltet på Kringstad. Det reduserte kvadratmeterprisen fra 800 til 700 kroner sammenliknet med det tingretten bestemte. Totalt ble kommunens kostnader rundt fem millioner kroner mindre etter lagmannsrettens overskjønn, men i Molde formannskap var det ingen jubel å spore.