– Vil de at folk skal spise smågodt eller norsk mat?

Sauebonden Ronald Slemmen i Malmefjorden hadde håpet på minst 49.000 kroner i årslønnsvekst for bøndene som driver med sau eller geit. De får under 19.000. - Statsministeren og regjeringa har ikke forstått situasjonen vår. Skal folk spise norsk mat eller smågodt? spør han.

Skuffet over stortingsflertallet: På gården til Ronald og Mali Slemmen i Malmefjorden er førsteslåtten godt i gang. Sauebøndene er skuffet over at flertallet på Stortinget ikke vil verdsette ett årsverk hos sauebonden til stort mer enn 200.000 kroner. - Vi hadde håpet et årsverket hadde blitt løftet minst 49.000 kroner, sier Ronald Slemmen.   Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

Jordbruksoppgjøret havner i Stortinget. Mandag ble det kjent at regjeringen og Fremskrittspartiet har flertall for å avgjøre at bøndene får 900 millioner kroner. Kravet fra bondeorganisasjonene var på 2,1 milliarder kroner. Da bøndene fikk tilbudet fra staten, brøt de forhandlingene.