Rekordår for Bjørn Rune Gjelsten

Gjelsten Holding med milliardoverskudd i fjor

Det meste av det Bjørn Rune Gjelsten (64) har tatt i de seinere åra, har blitt til gull. 2020 ble tidenes beste år for Gjelsten Holding AS, med et EBITDA-resultat (resultat før skatt og avskrivninger) på 1.038 millioner kroner.

REKORDÅR: Gjelsten Holding AS, hvor Bjørn Rune Gjelsten er eneaksjonær, fikk i fjor et rekordresultat før skatt på 812 millioner kr.   Foto: Egil H. Torvik

Næringsliv

OSLO: Året før var EBITDA-resultatet 730 millioner kr. Driftsresultatet økte til 830 millioner kr i 2020, mot 544 millioner kr i 2019. Resultat før skatt utgjorde 812 millioner kr i 2020, en økning på 81 prosent sammenliknet med 448 millioner kr i 2019. Omsetninga var på 3,3 milliarder kr i fjor.