Sunnmørsfirma signerte stor kontrakt med Salmon Evolution: – Helt bevisst at vi velger lokale firma

Et sunnmørsfirma er valgt som leverandør av system for intern flytting av levende fisk til Salmon Evolutions utbygging i Hustadvika kommune.

Ingegjerd Eidsvik i Artec Aqua og Petter Leon Fauske i MMC First Process har skrevet kontrakt som innebærer at sistnevnte skal levere system for intern flytting av fisk på Salmon Evolutions landbaserte oppdrettsanlegg i Hustadvika kommune. MMC FIRST PROCESS 

Næringsliv

Salmon Evolutions utbygging på Indre Harøy har allerede gitt gode ringvirkninger i regionen. Nå får MMC First Process ansvaret for systemet som skal sikre at Salmon Evolution kan flytte fisken innad i anlegget ved behov. Kontrakten er inngått med Artec Aqua i Ålesund som er totalentreprenør for utbyggingen.