Fikk løyve til havbeite utenfor Harøya – stor misnøye blant lokale fiskere

Øya Sjømat har fått tillatelse til å drive havbeite med hummer på et 18 kvadratkilometer stort område utenfor Harøya.

Øya Sjømat As har fått løyve fra fylkeskommunen til å etablere havbeite på hummer utenfor Harøya.   Foto: Knut Arne Aarset

Næringsliv

Møre og Romsdal fylkeskommune ga den 31. mars Øya Sjømat AS løyve til etablere havbeite med hummer på lokaliteten Havsteinen utenfor Harøya. Løyven er midlertidig og varer til 31. mars 2031. Det har fått flere lokale fiskere til å reagere. Totalt 76 fiskere og lokalpersoner har skrevet under på en klage på vedtaket til fylkeskommunen.