Bankledelsen ansetter flere nye – men varsler at en tjeneste forsvinner

Banksjefen forklarer bortfallet av tjenesten med endrede brukervaner under koronasituasjonen.

ENDRINGER I BANKEN: Banksjef Privatmarkedet, Fredrik Ramstad. Banksjef Bedriftsmarkedet Relasjon, Rune Hoddevik. Nyansatte finansrådgivere privatmarkedet, Simen Thomasgård og Caroline Mork Karlsen. 

Næringsliv

Fredrik Ramstad er banksjef for privatmarked hos DNB i Molde og Kristiansund. Han forteller at banken nå gjør endringer for å møte brukervanene etter ett år med korona.