Slik vil Molde kommune at boligområdet på Bjørsetsaga og gamle Kvam skole skal bli

En ny stedsanalyse legger føringer for hvordan Bjørsetsaga og gamle Kvam skole skal utvikles. På skoletomta bør det bli eneboliger og rekkehus, langs sjøen lavblokker som tar hensyn til området bak og tilgang til sjøen.

Skal bygges ut: Slik ser det ut på Bjørsetsaga nå. Her kan det bygges ut lavblokker fra de gamle husene og vestover. Industriområdet er preget av store steinfyllinger, men ifølge Planor er det mellomlagring og ikke beregnet for utfylling av tomta. Kommuneplanen åpner for at det kan fylles ut i sjøen, men det skal være offentlig passasje foran.  Foto: Sigrun Lossius Meisingset

Næringsliv

Stedsanalysen vil være et vesentlig verktøy i videre planlegging av området, skriver kommunedirektøren om analysen som tirsdag ble lagt fram for hovedutvalget for teknisk, plan, næring og miljø.