Ønsker Trehuset velkommen til Molde

Noen frykter fredning av Tollboden, men politikerne sender likevel Trehuset til offentlig ettersyn.

Portal til Sentrum: Det nye forslaget til Trehuset, tegnet av Reiulf Ramstad Arkitekter, skal ikke overskride høgden på Alexandra Hotell. Målet er et bygg med næringslokaler i bunn og leiligheter oppover.   Foto: Reiulf Ramstad arkitekter

Næringsliv

Kommunalsjefen foreslo nå å si nei til å legge ut planen om Trehuset i Molde til offentlig ettersyn av hensyn til Tollboden. Det ville ikke politikerne være med på.