Møter mellom Vard, Aukra kommune og Aukra Næringsforum

Dialog om industripark på verftet

Vard-konsernet, Aukra kommune og Aukra Næringsforum er nå i dialog om mulighetene for etablering av en industripark på verftsområdet på Gossen, med Vard som eier.

VARD AUKra: Verftseiendommen til Vard Aukra kan bli en framtidig industripark. Foto: Bjørn Brunvoll 

Næringsliv

AUKRA: Det opplyser Aukraordfører Odd Jørgen Nilssen (H).