Den lokale bedriften må importere arbeidskraft for å produsere nok – nå ser statsråden på en løsning for å få flere ansatte til distriktet

Departementet skal lansere en helt ny plan for å flytte kompetansearbeidsplasser til bygda.

Rolf Tage Gjøen, Gjøco  Foto: Knut Lillebakk

Næringsliv

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) gjennomførte nylig en digital rundreise i forbindelse med en helt ny bo og arbeid-strategi fra kommunaldepartementet. Departementet ønsker å gjøre det mer attraktivt å jobbe og bo på små steder i Distrikts-Norge. På besøkslista til Astrup, sto den lokale malingsprodusenten Gjøco fra Torvikbukt.