Lokalt firma frykter enorme kostnader grunnet disse kravene

I desember ble all produksjon av royalbehandlet kledning stanset etter krav om nye tester av materialet. Nå mener produsentene det haster med å komme i gang igjen.

– FEIL Å STOPPE PRODUKSJONEN: Konsernsjef Terje Talgø mener man ikke kan stoppe produksjonen av royalbehandlet tre. Produksjonen ble stanset i desember.   Foto: Joachim Constantin Høyer

Næringsliv

I desember ble all produksjon av royalbehandlet kledning stanset, etter at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) meldte at regelverket ga grunnlag for krav om testing for brannklassifiseringen av produktene. Produsentene mener det ikke er krav om testing av royalkledning.