Disse eier Molde sentrum

Molde sentrum har endret seg mye de seinere åra. Det er mer aktivitet og ikke lenger gråpapir i vinduene langs Storgata. Fortsatt skal det gjøres flere grep for at sentrum skal bli enda mer attraktivt. Vi har kartlagt hvem som eier bygårdene i sentrum og bringer oversikten her. Disse er blant de viktigste bidragsyterne i videreutviklingen av byen.

Se oversikten over hvem som eier de ulike eiendommene i Molde sentrum.  Foto: Kristoffer Antonsen

Næringsliv

Denne oversikten viser hvem som eier næringseiendommene langs hele Storgata, samt eiendommene langs Sjøfronten. I flere av byggene er det også selveierleiligheter – disse er ikke med i oversikten. Opplysningene er oppdatert 24. mars 2021.