Regjeringen vil gir Nye Veier AS jobben med å bygge Eksportvegen E136

– Slipper å kjempe om penger hvert år

Statens nye vegselskap, Nye Veier AS, får oppdraget med å bygge E136 fra Ålesund via Åndalsnes til Dombås.  – Vi får en helhetlig utbygging. Vegen skal følge eksisterende trasé via Åndalsnes, sier Helge Orten (H) til Romsdals Budstikke.

Gir oppdraget til Nye Veier: Dagens problemområder med blant annet undergangen på Skirimoen i Romsdalen skal Nye Veier får ansvaret for å løse.  Foto: Richard Nergaard

Næringsliv

Oppdraget med å utbedre Eksportvegen E136 fra Ålesund til Dombås gis til Nye Veier AS. Det anbefaler regjeringen når den legger fram Nasjonal Transportplan før påske. Det betyr at det ikke er Statens vegvesen som skal ha ansvaret for vegbyggingen i Romsdalen, men Nye Veier AS.