Nå er det Romsdalens tur, mener næringslivet og politikerne

Ny veg ferdig om seks år

​Fylkets mest trafikkerte riksveg, E136, er så smal gjennom Romsdalen at den mangler gulstripe i 7,2 kilometer. Kommer det penger, regner Statens vegvesen det som realistisk at ny veg står ferdig i 2027.

Forbereder ny veg: I løpet av tre år kan anleggsarbeidene være i gang for ny europaveg gjennom Romsdalen, mellom Flatmark og Marstein. Bildet er tatt 19. oktober 2020 da Rauma kommunestyret var på befaring på Flatmark, sammen med prosjektlederne Rolf Arne Hamre og Gisle Fossen (i røde dresser). Under befaringen møtte de blant andre grunneier Per Bersås (til venstre).   Foto: RICHARD NERGAARD

Næringsliv

ÅNDALSNES: Skal det bygges ny veg gjennom Romsdalen, fra Marstein til Flatmark, må prosjektet både beholde plassen på Nasjonal Transportplan og få tilført penger fra staten til bygging.