Det lokale selskapet får fornyet tillit på Nyhamna med ny avtale

– Nyhamna har vært en viktig del av vår historie og våre medarbeidere ser fram til å videreføre dette i framtida, melder TS Group.

VIDEREFØRER AVTALEN: kommunikasjonsdirektør Stine L. Setsaas og HMS- og kvalitetsdirektør André Eiksund i TS Group.  Foto: Øystein Bjerkeland

Næringsliv

TS Group er tildelt en langsiktig rammeavtale for Provision of Site Support Services på Nyhamna. Avtalen er inngått med A/S Norske Shell på vegne av operatøren Gassco. Avtalen strekker seg til oktober 2024 med opsjoner på ytterligere 4 år. Selskapene viderefører med dette det langsiktige samarbeidet på Nyhamna.