Stor aktør skal samles i Molde – se planene for byggene langs sjøfronten

Når Sjøfronten 2 står ferdig i 2023, er det en stor aktør som tar opp store deler av bygningsmassen.

Sparebank 1 SMN skal flytte inn i Hamnegata. Sammen med Sunde eiendom skal banken utvikle områdene på Sjøfronten 2. På bildet: Karin Norli (banksjef Næringsliv Nordmøre og Romsdal), ordfører Torgeir Dahl (H), Tore Sunde (Sunde eiendom), Terje Korsnes (banksjef), Kurt Aaram (markedsområdeleder SpareBank 1 Regnskapshuset), Kristin Hammarbäch (daglig leder i Molde sentrum), Gro Østby (avdelingsleder Eiendomsmegler 1).  Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

I 2023 går leieavtalen mellom Sparebank 1 SMN og Angvik eiendom ut. Bankens virksomheter har i dag tilhold på tre lokasjoner i Molde – nå skal de samles på ett sted.