I denne barnehagen har de lykkes i å ansette menn: – Viktig for å gjenspeile samfunnet

Vågsetra barnehage har 19 ansatte, hvor fem av dem er menn. I tillegg har de to studenter og én vikar. Det er godt over gjennomsnittet. Men tallet er stigende.

Trives på jobb: De ansatte på Mobarn Vågsetra barnehage håper enda flere menn vil velge barnehageyrket. F.v: Styrer Siw Brandshaug Melsæther, vikar Tommy Melaas, student Erland Rosseland, assistent Espen Outzen, barnehagelærer Gjermund Brubæk og barnehagelærer Vegard Bjørneset.   Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

De offisielle barnehage-tallene fra 2019 viser at andelen menn ansatt i barnehagene i Molde, inkludert styrere, var 10 prosent. I den totale grunnbemanninga var 9,7 prosent menn.