Gedigen tømmerdrift i Angvik Åbakk skoger i indre Gjemnes:

– Trevirke blir bare viktigere og viktigere

I løpet av vinteren skal det tas ut over 10.000 kubikkmeter med hogstmoden gran fra Stig O. Jacobsens eiendommer i indre Gjemnes. – Trevirke er framtidas byggemateriale, fastslår fylkets største skogeier.

SPENNENDE BRANSJE: – En spennende bransje, sier skogeier Stig O. Jacobsen. Her foran en av tømmerlunnene på Malo-kaia. Tømmeret skal videre til Moelven Van Severen i Namsos.   Foto: Sigmund Tjelle

Så langt er det kjørt ut over 160 lass med tømmer. Det er like mye igjen. Det kjøres nok ut over 300 lass før vinteren uttak er ferdig.

Stig O. Jacobsen
Næringsliv

Etterjulsvinteren byr på flotte forhold i skogen. Mange skogeiere har betydelige drifter på gang. Fylkets klart største tømmerdrift foregår i disse dager i de tidligere statsskogeiendommene som Stig O. Jacobsen i Angvik kjøpte tilbake for noen år siden. Flere skogsmaskiner har sørget for at tre tømmerbiler har gått i skytteltrafikk fra Angvik-området ut til kaia på Malo. Derifra blir tømmeret fraktet til oppkjøpere både her i landet og i utlandet.