Derfor vet de ikke hva det nye sjukehuset til slutt vil koste

Når arbeidet med byggingen av det nye fellessjukehuset starter opp tidlig i juni, vet ingen hva den endelige prislappen på bygget vil bli. Dette er forklaringen.

SLIK SKAL DET BLI: Det planlagte akuttsjukehuset på Hjelset skal bygges etter de samme tegningene og planene som ble utviklet sammen med Skanska, selv om Skanska ikke lenger er entreprenør. ILLUSTRASJON: HELSE MØRE OG ROMSDAL 

I samspillskontrakter konkurrer man egentlig ikke i pris, men i påslagene som angis av entreprenørene som deltar

Marianne H. Dragsten
Næringsliv

Da byggingen av akuttsjukehuset på Hjelset ble lagt ut på anbud, i mai 2019, skrev helseforetaket at deres budsjettpris på dette var 2,1 milliarder kroner. Konkurransen ble beskrevet som «totalentreprise med samhandling». Skanska vant som kjent konkurransen, men til hvilken pris?