Har forsket på næringsliv i Molde – kan gi nye nasjonale føringer

Ny forskning viser at samarbeid på tvers av bransjer kan bidra til økt innovasjon og positiv utvikling i næringslivet.

HAR GJORT SPENNENDE FUNN: Forskerne ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon ved Universitetet i Agder mener iKuben har bidratt til et tydelig kulturskifte i næringslivet i Molde-regionen. F.v. professor Arne Isaksen, forsker og postdoktor Jan Ole Rypestøl, og stipendiat Anna Maria Emilie Langemyr Eriksen.  Foto: HiA

Næringsliv

En ny forskningsrapport, som tar utgangspunkt i den tverrindustrielle næringsklyngen iKuben i Molde, kan legge nye og viktige føringer nasjonalt. Det forteller daglig leder i NCE iKuben, Hilde Aspås.