Nå skal disse kartlegge hvor søppelet samles i fjordene

Avfall i store mengder er påvist langs norskekysten – også i Romsdalsfjorden. Nå skal det kartlegges hvor mye avfall det er snakk om, og hvor det befinner seg.

Skal finne søppel: Nivero samarbeider med Høgskolen i Molde når de nå skal kartlegge hvor plastavfall havner i fjordene. Fra venstre Eirik Sandøy Aa og Vebjørn Hegddal fra Nivero og rektor ved Høgskolen i Molde, Steinar Kristoffersen.  Foto: Knut Lillebakk

Næringsliv

Plast, med svært lang nedbrytningstid, utgjør et spesielt problem. På verdensbasis er det anslått at mellom 8–12 millioner tonn plast havner i havet hvert år. 94 prosent av dette avfallet synker og blir liggende på havbunnen. Plasten bindes til miljøgifter som kommer inn i næringskjeden. Ingen vet sikkert hvilke konsekvenser det har for oss eller andre arter.