Markant økning i bevilgninger

Innovasjon Norge har delt ut 82 millioner kroner i oppstartsmidler hittil i år, mot 28 millioner kroner i hele fjor. – Vi fikk vesentlig mer midler over statsbudsjettet.
Næringsliv

Spesialrådgiver Alfred Øverland i Innovasjon Norge forteller at de har hatt en markant økning i antall søknader på Innovasjon Norge-midler.