Ber om flere millioner kroner til nytt næringsfond

Næringsforumene ber kommunestyret i Molde om at midlene fra Havbruksfondet i sin helhet tilbakeføres til næringslivet.

HAVBRUKSFONDET: Leif Arne Jenset og de andre næringsforumslederne ber om penger fra Molde kommunestyre og Havbruksfondet. 

Næringsliv

Det kommer fram i et brev til kommunen som er signert av næringsforumslederne, Leif Arne Jenset, Britt Flo og Ann Marit Svendsli fra Midsund, Molde og Nesset.