KOMMENTAR

Nå styrker vi laget for å satse mer på næringsliv

Romsdals Budstikke lanserer RB24: Vi har ansatt to nye journalister og styrker satsingen på god og relevant næringslivsjournalistikk.

Næringslivssatsing: Budstikka styrker laget for å satse sterkere på næringslivsjournalistikk. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde (t.v.) og nyhetsredaktør Torill Skuseth med de to nyansatte næringslivsjournalistene Knut Dørum Lillebakk og Joachim Constantin Høyer.   Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

I dag måler vi det meste vi gjør. Og våre målinger viser tydelig at nyheter om lokalt næringsliv og boligmarkedet har stor interesse blant leserne. Det tar vi på alvor. Vi styrker nå laget og øker satsingen på god, vesentlig og relevant næringslivsjournalistikk.

Næringslivssatsingen vår – med navnet RB24 – vil innebære:

En tydeligere digital dekning og overvåkning av lokalt næringsliv - inkludert eiendomsmarkedet og varehandel.

Egne næringslivssider og magasin i papiravisa.

Bruk av nye fortellermåter - lyd og levende bilder.

Egen profil.

Satsingen skal være nyhetsdrevet. Vårt mål er å være først med næringsnyhetene, komme tettere på hele næringslivet i regionen, være oftere ute og ha stor kildebredde - med ekstra fokus på yngre kilder. Vi skal overvåke og avdekke, informere og inspirere. Vi skal stille de kritiske spørsmålene – men kanskje enda mer formidle de positive nyhetene.

Trenger flere

Næringslivet er avgjørende for utviklingen av Romsdalsregionen og for livskraften i lokalsamfunnene våre, Det har betydning for hvor og hvordan vi lever våre liv. Det er bestemmende for konkurransekraften vår. Et variert arbeidsmarked – og spennende steder å jobbe - gjør det mer attraktivt å bo her og mer interessant for unge i etableringsfasen å flytte hit.

Møre og Romsdal opplevde svak økning i folketallet fra 2019-2020. Veksten var lavere enn på landsbasis. Flere kommuner hadde tilbakegang. Det er også flere som flytter ut enn som flytter hit. Og mange av de som flytter ut, flytter til det sentrale østlandsområdet. Mens vi som blir – vi blir stadig eldre.

Derfor trenger vi både flere unge mennesker – og flere gode jobber. Å skape nye arbeidsplasser og å legge til rette for eksisterende næringsliv er viktig. Problemstillinger rundt dette skal selvsagt en lokalavis være opptatt av og løfte fram.

Og på samme måte som det er viktig at unge folk flytter hit – er det viktig å høre hva de har å si. Med RB24 vil vi satse yngre. I vår nye artikkelserie «De unge lederne» jakter vi ledere under 35 år. Hva er deres historie og filosofi?


Et helt spesielt år

2020 er blitt et år ulikt alle andre år. Pandemien vi står midt oppe i påvirker oss på nær sagt alle områder. Deler av næringslivet er hardt rammet. Andre har klart seg bedre. Covid-19 vil styre en stor del av journalistikken vår også i tiden fremover. Utvilsomt også næringslivsjournalistikken. Vi har spurt lederne av de største bedriftene i regionen hvordan det har gått med dem siden Norge stengte ned 12. mars. Svarene deres forteller mye om hvordan det siste halve året har preget oss alle.

De som satser

Men vi skal ikke bare være opptatt av de største, de som sysselsetter mange. Vi skal også inn i de mindre – i nærbutikken på hjørnet, møte gründerne. Vi trenger at noen satser, og vi vet at folk vil lese både om de som starter opp og om de som må legge ned. Begge deler har konsekvenser for folk.

I 2019 var det en liten økning i nyetableringer i Møre og Romsdal. Men der Ålesund hadde litt oppgang, var det nedgang både i Molde og Kristiansund. Mange jobber for å snu denne utviklingen. Også for oss er dette viktig å sette på dagsorden.


Ansatt to

To journalister står klare til å drive næringslivsdekningen vår fremover:

  • Knut Dørum Lillebakk har de siste årene jobbet som nyhetsreporter på Rbnett. Men i løpet av sine år i Budstikka har han jobbet med både nyheter, politikk, kultur, reportasje og historisk stoff. Lillebakk er bosatt i Molde.
  • Joachim C. Høyer kommer fra jobb som journalist i Tidens Krav. Han har arbeidserfaring både fra NRK og en rekke lokalaviser i Østfold. Høyer er fra Molde og i dag bosatt på Eide.

I tillegg har vi ansatt Pernille Huseby som nyhetsjournalist, og næringslivssatsingen skal drives i samspill både med den øvrige redaksjonen og med samarbeidende mediehus på Nordvestlandet.

Les, hør, se

Du vil finne alle våre saker om næringsliv og bolig på Rbnett.no. Vi publiserer sakene fortløpende i miksen av våre andre saker. Er du spesielt opptatt av næringsliv, kan du også finne det på RB24. Siden velger du i menylinjen øverst på Rbnett eller søker direkte. Der ligger alle våre ferskeste nærings- og boligsaker samlet.

Næringslivssatsingen skal også høres. Du vil få flere næringslivsnyheter på 1FM, og vi jobber med planer for podkast på nyåret. Det er naturlig også å tenke næringsliv inn i levende bilder og streaming. For eksempel ved større hendelser.

I papiravisa blir det daglige næringslivssider. Og torsdag 19. november markerer vi nysatsingen RB24 med et eget næringsmagasin i avisa. Er interessen bra blir det flere magasiner fremover.

Vi håper du vil følge med oss.

Og sist - men ikke minst: Tips oss: på rb24@rbnett.no