Overskudd på 85 millioner kroner for Hydro Sunndal

Stabil drift, men høye råvarekostnader og lav metallpris trakk resultatet ned i andre kvartal.

Hydro Sunndal.  Foto: Hydro

Næringsliv

Hydro Sunndal la tirsdag fram et et overskudd før renter og skatt på 85 millioner kroner i andre kvartal.

Fabrikksjef Roar Ørsund sier i en pressemelding at det økonomiske resultatet er preget av fortsatt høye råvarepriser og lav pris på aluminium, men at produksjon og drift i Sunndal fortsetter å levere godt.

– Resultatet i andre kvartal er bedre enn i første kvartal, men er fortsatt svakere enn det som langsiktig kreves for at vi skal kunne utvikle og fornye anleggene slik vi ønsker. Produktetterspørselen fra markedet er også litt svakere enn vi kunne ønske oss, men vi jobber ufortrødent med det vi kan påvirke selv, som er sikker og stabil drift og høy kvalitet på produktene, sier Ørsund i pressemeldinga.

Lavere sjukefravær

Hjørnsteinsbedrifren har 701 heltidsstillinger. Ørsund gleder seg også over at sjukefraværet gikk ned til 5,1 prosent i andre kvartal.

De fleste datasystemene fungerer nå som normalt igjen etter cyber-angrepet som rammet oss i mars. Ørsund sier medarbeidernes gode innsats og brede kompetanse sørget for at konsekvensene ble betydelig mindre enn de kunne ha blitt.

Newton-rom

I juni ble Newton-rommet i andre etasjen på laboratoriebygget offisielt innviet. Newtonrommet driftes av Sunndal kommune og grunnskolen.

– Det at elevene får anledning til leke med naturvitenskap er for oss et veldig viktig tiltak for å sikre rekrutteringen i framtida, framhever fabrikksjefen.

Han framhever også at de nå er inne i en hektisk innspurt for de store investeringsprosjektene med opprusting av massefabrikken, økt strømstyrke i elektrolysen og en ny produksjonslinje for støpelegeringer.

– Strømstyrken og produksjonen i elektrolysen vil øke gradvis, og i fjerde kvartal 2020 vil vi ha full effekt av dette i elektrolysen.  Økt produksjon og økt effektivitet i anlegget er viktig for å posisjonere oss for framtida, sier Ørsund.

I andre kvartal markerte vi at elektrolysehallen Sunndal 3 (Su3) rundet femti år. Det eldste elektrolyseanlegget har i dag en ytelse som er bedre enn noen gang tidligere, og vi ser for oss at anlegget kan videreutvikles og drives i mange år til.

– Vi ser for oss 20 år til med produksjon i Su3 – minst, sier fabrikksjef Ørsund.