– Det er for mange jerv i fjellet nå

foto
Bestanden av jerv vokser: I år er det dokumentert 19 kull med jervunger i Midt-Norge. – Her er for mange jerver, mener Kristin Sørheim i rovviltnemnda. Foto: Asgeir Kvalvik