– Vi løser ikke utfordringene ved å sende dem dit det ikke er folk

foto