Fikk over 700.000 kr for å levere mat til eldre – nå tar kommunen over

foto