Trekker stadig sørover: – Bedre å være føre var

foto