Venteliste på 50 barn frå nyttår - jobbar for å skaffe fleire barnehageplassar