Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord fikk mandag en telefon fra kommunalminister Monica Mæland. Hun opplyste at det nå er tatt en beslutning i grensejusteringssaka som berører Sandøy og Aukra kommune.

– Hun sa at Orten blir en del av Aukra. Resten blir som før, sier Riksfjord til Romsdals Budstikke.

Det betyr at Ona/Husøy og Sandøya blir en del av nye Ålesund kommune fra 1. januar 2020. Aukra-ordføreren er overrasket over beslutningen.

På tvers av folkeviljen

– Det var et stort ønske fra et flertall i befolkningen ute på disse øyene – og vi ønsket dem velkommen. Men nå har kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemt at kun Orten blir en del av Aukra kommune, sier Riksfjord til Romsdals Budstikke.

I Sandøy kommune ser de annerledes på saka:

– Vi er glad for at våre argumenter har ført fram, sier Oddvar Myklebust, ordfører i Sandøy kommune, til Romsdals Budstikke.

Han synes også at det er naturlig at Orten blir en del av Aukra kommune.

Departementets forklaring

Vedtaket fra kommunal- og moderniseringsdepartementet er ikke i overenstemmelse med fylkesmannens anbefaling, som var at også Sandøya og Ona/Husøya burde bli en del av Aukra kommune.

I sitt vedtak, som Romsdals Budstikke har fått tilsendt i etterkant, heter det at det er en helhetlig vurdering som ligger til grunn.

«Etter departementets vurdering synliggjør ikke fylkesmannens utgreiing at de tre øyene har en felles identitet eller på annen måte utgjør en enhet som skiller de fra resten av Sandøy kommune», skriver departementet, og fortsetter:

«Dette går heller ikke fram av utgreiingen til kommunen fra 2016 om en mulig deling av Sandøy kommune. Departementet kan derfor ikke se at det er avgjørende at de tre øyene tilhører samme kommune.»

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord er overrasket over departementets beslutning. Foto: Ingvild Silseth