Sa ja til gratis vaksine – tross advarsel fra kommunelegen

foto