Mangler fagfolk i sommer – må flytte tidligere enn planlagt

foto
I Vistdal er i dag fire av ni leiligheter i bruk i kommunens bofellesskap med heldøgns omsorg. Disse må i juni flytte til et bofellesskap i nye Nesset helsehus. Foto: Kjell Langmyren