Mangler fagfolk i sommer – må flytte tidligere enn planlagt