Jobber videre for å få Sandøya ut av Ålesund

foto