Derfor fekk Skanska jobben med å bygge Nordøyvegen

foto
Lepsøybrua: Over Lepsøyrevet er det opptil 100 meter ned til fast fjell. Brua må dei derfor fundamentere på lausmasse. Før bygginga kan starte, må dei derfor forbelaste overgangen mellom fast land og bru. Dette blir gjort ved å legge opp ein enorm steinhaug. Ventetida kan bli på meir enn eit halvt år før grunnen har sett seg. Sjølve brua er 800 meter lang. Seglingshøgde: 40 meter. Illustrasjon: Statens vegvesen