Størst vekst i folketallet: Målet er 4.000 innbyggere

foto